Cost of Living Support Icon
Carroll, George

George D.D. Carroll

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588972

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

Conservatives-logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Arweinydd Grŵp Ceidwadwyr Cymru

 

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Is-bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn

Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr 

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 1 1 100%  
Gwasanaethau Democrataidd        
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn        
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 1 1 100%  
Penodiad Uwch Reoli        
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23 

Newid Buddiannau 

2022-23

Ward: Llandochau Fach