Cost of Living Support Icon
Carroll, George

George D.D. Carroll

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588972

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

Conservatives-logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Arweinydd Grŵp Ceidwadwyr Cymru

 

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn

Pwyllgor Craffu Tai A Chymunedau Diogel (Tan 11 Medi)

Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr 

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 9 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn        
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 8 8 100%  
Penodiad Uwch Reoli 2 2 100%  
Replaced during the Municipal Year
Disodlwyd ar y Canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol%Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 

[Tan 11 Medi]

 3  3  100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cynllunio 2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)  1
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  2
Safonau 1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23 

Newid Buddiannau 

2022-23

Ward: Llandochau Fach