Carroll, George

George D.D. Carroll

 

Cyfeiriad: 

12 Nicholson Webb Close

Caerdydd

CF5 2RL

 

  • 07701 372643

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

Conservatives-logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (Is-Gadeirydd)
  • Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Ymddiriedolaeth

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  2 2 100%   
Cyswllt Cymunedol 1 1 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 3 3 100%   
Gwasanaethau Democrataidd 1 1 100%  
Llywodraethu ac Archwilio 2 2 100%   
Ymddiriedolaeth        

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol 

 

Cofrestr Buddiant

Newid Buddiant

Ward: Llandough