Carroll, George

George D.D. Carroll

 

Cyfeiriad: 

12 Nicholson Webb Close

Caerdydd

CF5 2RL

 

  • 07701 372643

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

Conservatives-logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Archwilio
  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol 

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Consortiwm Prynu Cymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Archwilio 6 6 100%  
Cyswllt Cymunedol 4 4 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 9 9 100%   
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 10 10 100%  
Not a Member
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
 Cynllunio  1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordeb

Newid Llog

Ward: Llandough