Cost of Living Support Icon
Iannucci, Cath

Catherine Iannucci-Williams

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

 

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Pwyllgor Ymchwilio (Is-gadeirydd)

Cyrff Allanol

Pwyllgor Rheoli Gwyl Bro Morgannwg 

Hyrwydd

Mae LGBTQ+

wr

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)        
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)        
Ymchwilio        

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   

 

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Newid Buddiannau

2023-24

2022-23

 

Ward: Cadog