Cost of Living Support Icon
Campbell, Samantha

Samantha Campbell

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588937

Plaid:

Annibynnol 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

Pwyllgor Craffu Tai A Chymunedau Diogel

 

Cyrdd Allanol

Clwb Bowlio'r Rhws

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol%PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 8 89% 1
Cyswllt Cymunedol 3 0 0% 3
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 7 6 86% 1

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cynllunio  1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

 

Cofrestr Buddiant 

2022-23

Newid Buddiannau

2022-23

 

Ward: y Rhws