Cost of Living Support Icon

 

Johnson, Ian

Dr Ian J. Johnson

 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU


  • 07738 182867

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor 

Arweinydd Grŵp Plaid Cymru

 

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (Cadeirydd)

Is-bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr

Hyrwyddwr

Datblygu Aelodau

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 1 1 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 1 1 100%  
Gwasanaethau Democrataidd        
Cynllunio 1 1 100%  
Penodiad Uwch Reoli        
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  1
Cyswllt Cymunedol 1
Llywodraethuu ac Archwilio 1
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Adroddiadau Blynyddol

2022-2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Newid Buddiannau

2023-24

2022-23

 

 

Ward: Buttrills