Cost of Living Support Icon

 

Johnson, Ian

Dr Ian J. Johnson

 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU


  • 07738 182867

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor 

Arweinydd Grŵp Plaid Cymru

 

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (Cadeirydd)

Is-bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 9 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 8 6 75% 2
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%   
Cynllunio 7 7 100%  
Penodiad Uwch Reoli 2 2 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  12
Cyswllt Cymunedol 3
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 2
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 2
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 4
Safonau 2

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

Adroddiadau Blynyddol

2022-2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Newid Buddiannau

2022-23

 

 

Ward: Buttrills