Johnson, Ian

Dr Ian J. Johnson

 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU


  • 07738 182867

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor 

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (Cadeirydd)

Is-bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 2 1 50% 1
Gwasanaethau Democrataidd 1 1 100%  
Cynllunio 2 2 100%  
Penodiad Uwch Reoli 1 1 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  3
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1

Cofrestr Buddiant

2022-23

 


 

Ward: Buttrills