Johnson, Ian

Dr Ian J. Johnson

 

Cyfeiriad:

204 Gladstone Road

Y Barri 

CF62 8ND


  • 07738 182867
  • 07720 063531

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor 

  • Pwyllgor Archwilio

  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

  • Pwyllgor Cynllunio

  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (Tan 4 Rhagfyr 2019)

  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol (Tan 4 Rhagfyr 2019)

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 6 100%  

 Archwilio

4 4 100%  

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

8 7 88%
Cynllunio 9 9 100%  
meetings
 Wedi'i ddisodli ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod Aelod  Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus (Tan 4 Rhagfyr 2019) 5  4  80% 1
Trwyddedu - Statudol (Tan 4 Rhagfyr 2019) 0      
Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Cabinet 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Buddiannau

 

 

Ward: Buttrills