Johnson, Ian

Dr Ian J. Johnson

 

Cyfeiriad:

204 Gladstone Road

Y Barri 

CF62 8ND


  • 07738 182867
  • 07720 063531

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor 

  • Pwyllgor Archwilio

  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

  • Pwyllgor Cynllunio

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4 100%  

 Archwilio

3 3 100%  

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

6 6 100%  
Cynllunio 7 7 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet 2
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Buddiannau

 

 

Ward: Buttrills