Cost of Living Support Icon
Ball,

Gareth M. Ball

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU 

  • 07543 303096

Manylion Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Dewisol

Pwyllgor Craffu Bwy'n Iach a Gofal Cymdeithasol

Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 1 1 100%  
Adolygu Taliadau Tai Dewisol        
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 2 2 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 1 1 100%  

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

 

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Cadog