Cost of Living Support Icon
Collins, Millie

Amelia (Millie) M. Collins

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588977

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldeb

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel (Cadeirydd)

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 2 67% 1
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)  5 5 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 5 5 100%  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 2 100%  

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

 

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Castleland