Cost of Living Support Icon

 Perkes, Sandra

Sandra D. Perkes

  

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588971

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Aelod Cabinet dros Dai Sector Cyhoeddus a Chynnwys Tenantiaid  (o 03 Hydref 2023)

 

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio (Cadeirydd) (tan 03 Hydref 2023)

Pwyllgor Craffu Tai A Chymunedau Diogel (tan 03 Hydref 2023)

Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

Pwyllgor Cynllunio (Is-gadeirydd)

Cyrff Allanol

Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol - Cefnogi Pobl

Panel Heddlu a Throseddu De Cymru 

Cymorth i Ddioddefwyr Bro Morgannwg

Cyngor Diogelwch Cartref Cymru

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 9 100%  
Cyswllt Cymunedol 3 3 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Cynllunio 7 7 100%  
Appointed to Committee
Penodwyd i'r Canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a Gynhaliwyd Ers y Penodiad Presennol % Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb

Cabinet

(o 03 Hydref 2023)

 9  8  89% 1
Replaced on Committee
Disodlwyd ar y Canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a Gynhelir Tra'n Aelod Presennol  % PresennolYmddiheuriad am absenoldeb 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

(tan 03 Hydref 2023)

 4  4  100%  

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)

(tan 03 Hydref 2023)

 

4 3 75% 1
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)   3

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

 


 

Ward: y Llys