Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 Perkes, Sandra

Sandra D. Perkes

  

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588971

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio (Cadeirydd)

Pwyllgor Craffu Tai A Chymunedau Diogel

Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

Pwyllgor Cynllunio (Is-gadeirydd)

Cyrff Allanol

Panel Heddlu a Throseddu Dr Cymru 

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 7 6 86% 1
Cyswllt Cymunedol 2 2 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 3 2 67% 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 7 7 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 8 7 88% 1
Cynllunio 8 8 100%  

Cofrestr Buddiant

2022-23

 


 

Ward: y Llys