Cost of Living Support Icon

 Perkes, Sandra

Sandra D. Perkes

  

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588971

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Aelod Cabinet dros Dai Sector Cyhoeddus a Chynnwys Tenantiaid 

 

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

Cyrff Allanol

Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol - Cefnogi Pobl

Panel Heddlu a Throseddu De Cymru 

Cymorth i Ddioddefwyr Bro Morgannwg

Cyngor Diogelwch Cartref Cymru

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 1 1 100%  
Cabinet 1 1 100%  
Cyswllt Cymunedol 1 1 100%  
Gwasanaethau Democrataidd        
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)  1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

 


 

Ward: y Llys