Cost of Living Support Icon
Sivagnanam, Ruba

Ruba Sivagnanam

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07720 063564

Plaid:

Llafur a Chydweithredol

LabourCoop

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Aelod Cabinet dros Ymgysylltu â’r Gymuned, Cydraddoldeb a Gwasanaethau Rheoleiddiol

 

Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldeb (Cadeirydd)

Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Cyfarfod Blynyddol Cydbwyllgor Y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir  

Cyrff Allanol

Cymdeithas Awdurdodau Iechyd Porthladdoedd

Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

Diogelu'r Amgylchedd y DU

Cyfeillion Parc Belle Vue

Cyd Bwyllgor Prosiect Gwyrdd

Cydraddolbed Hiliol yn Gyntaf

RELATE

Partneriaeth Aber Hafren

Gwrp Gwastraff Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru

Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 10 9 90% 1
Cabinet 22 21 95% 1
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 6 5 83% 1
Trwyddedu - Statudol        
Cyfarfod Blynyddol Cydbwyllgor Y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir   5 5 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cynllunio  6
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 

 

 

Ward: Sant Awstin