Cost of Living Support Icon
Sivagnanam, Ruba

Ruba Sivagnanam

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07720 063564

Plaid:

Llafur a Chydweithredol

LabourCoop

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Aelod Cabinet dros Ymgysylltu â’r Gymuned, Cydraddoldeb a Gwasanaethau Rheoleiddiol

 

Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldeb (Cadeirydd)

Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Cyfarfod Blynyddol Cydbwyllgor Y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir  

Cyrff Allanol

Cymdeithas Awdurdodau Iechyd Porthladdoedd

Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

Diogelu'r Amgylchedd y DU

Cyfeillion Parc Belle Vue

Cyd Bwyllgor Prosiect Gwyrdd

Cydraddolbed Hiliol yn Gyntaf

RELATE

Partneriaeth Aber Hafren

Gwrp Gwastraff Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru

Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 1 1 100%  
Cabinet 3 3 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 2 2 100%  
Trwyddedu - Statudol        
Cyfarfod Blynyddol Cydbwyllgor Y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir   1 1 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cynllunio  1
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 

 

 

Ward: Sant Awstin