Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon
Norman, Jayne

Jayne M. Norman

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07701 372531

Plaid: 

First Independents Llanilltud

 

Llantwit First Independents

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal  Cymdeithasol

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Cyfarfod Blynyddol Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (Eilydd)

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)  

 

Attendance at Meetings

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

5

4

80%

1*

Llywodraethu ac Archwilio

5

5

100%

 

Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

6

6

100%

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

7

7

100%

 

Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus

1

1

100%

 

Trwyddedu - Statudol

 

 

 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

 

 

 

 

* Mynychodd gyfarfod y Cyngor o bell ac roedd anawsterau technegol yn effeithio arni ac felly ni allai gymryd rhan gan na ellid ei gweld na’i chlywed

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 

Ward: Llanilltud Fawr