Norman, Jayne

Jayne M. Norman

 

Cyfeiriad: 

28 Dyfrig Court

Llanilltud Fawr

CF61 2GA

 

  • 07701 372531

Plaid: 

First Independents Llanilltud

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Dirprwy Faer Cyngor Bro Morgannwg

  • Pwyllgor Archwilio

  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

  • Cydbwyllgor Cyswllt Sector Gwirfoddol (Is-Gadeirydd)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 6 100%  
Archwilio  4 4 100%  
Craffu Dysgu a Diwylliant 8 6 75% 2
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 8 6 75% 2
Trwyddedu Statudol        
Cyswllt Sector Gwirfoddol 2 2 100%  
Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
Cynllunio 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau 

 

Newid Diddordeb

Ward: Llanilltud Fawr