Norman, Jayne

Jayne M. Norman

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07701 372531

Plaid: 

First Independents Llanilltud

 

Llantwit First Independents

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal  Cymdeithasol

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Cyfarfod Blynyddol Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (Eilydd)

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Llywodraethu ac Archwilio 2 2 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 2 2 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 2 2 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 1 1 100%  
Trwyddedu - Statudol        
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol        

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 

Ward: Llanilltud Fawr