Cost of Living Support Icon
Norman, Jayne

Jayne M. Norman

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07701 372531

Plaid: 

First Independents Llanilltud

 

Llantwit First Independents

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal  Cymdeithasol

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (Is-gadeirydd0

Pwyllgor Trwyddedu Statudol (Is-gadeirydd)

Cyfarfod Blynyddol Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (Eilydd)

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)  

 

Attendance at Meetings

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

9

9 100%  

Llywodraethu ac Archwilio

6

6 100%

 

Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

8

6 75%

2

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

8 7 88%

1

Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus

5

5 100%

 

Trwyddedu - Statudol

 

 

 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

3

3 100%

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Gwasanaethau Democrataidd  1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

Adroddiadau Blynyddol

2022-2023

 

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 

Ward: Llanilltud Fawr