Norman, Jayne

Jayne M. Norman

 

Cyfeiriad: 

28 Dyfrig Court

Llanilltud Fawr

CF61 2GA

 

  • 07701 372531

Plaid: 

First Independents Llanilltud

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Faer Cyngor Bro Morgannwg

  • Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

  • Cydbwyllgor Cyswllt Sector Gwirfoddol (Is-Gadeirydd)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Llywodraethu ac Archwilio  2 2 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 4 4 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 2 2 100%  
Trwyddedu Statudol 1 1 100%  
Cyswllt Sector Gwirfoddol 1 1 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cyswllt Cymunedol   1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Buddiant

 

Newid Buddiant

Ward: Llanilltud Fawr