Cost of Living Support Icon
Norman, Jayne

Jayne M. Norman

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07701 372531

Plaid: 

First Independents Llanilltud

 

Llantwit First Independents

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Pwyllgor Craffu Yr Amgylchedd ac Adfywio

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal  Cymdeithasol 

Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (Is-gadeirydd)

Pwyllgor Trwyddedu Statudol (Is-gadeirydd)

Cyfarfod Blynyddol Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (Eilydd)

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)  

 

Attendance at Meetings

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

1

1 100%  

Llywodraethu ac Archwilio

1

1 100%

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)

1 1 100%  

Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

2

2 100%  

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

       

Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus

1

1 100%

 

Trwyddedu - Statudol

 

 

 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

   

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Adroddiadau Blynyddol

2022-2023

 

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 

Ward: Llanilltud Fawr