Cost of Living Support Icon

Credyd Pensiwn

Mae'n bosib y byddwch yn gymwys i hawlio Credyd Pensiwn os ydych chi dros oedran pensiwn y wladwriaeth. Mae'n bosib y byddwch yn gymwys i gael ychwanegiad i’ch incwm wythnosol fel eich bod yn derbyn £182.60 yr wythnos fel person sengl a £278.70 fel cwpl.

 

Mae dwy ran i Gredyd Pensiwn:

 

Credyd Gwarant      

Ychwanegiad i’ch incwm wythnosol fel eich bod yn derbyn yr isafswm.

 

Credyd Gwarant - Faint allwn i ei dderbyn?
 Credyd Gwarant SenglCwpl  
 Ychwanegiad wythnosol hyd at:  £182.60  £278.70

 

Credyd Cynilion

Ychydig o arian ychwanegol os oes gennych gynilion neu os yw eich incwm yn uwch na Phensiwn y Wladwriaeth sylfaenol.

 

Credyd Cynilion - Faint allwn i ei dderbyn?
 Credyd Cynilion Sengl Cwpl
 Ychwanegiad wythnosol o:  £14.48 £16.20 

 

Efallai y byddwch yn gymwys am un neu'r ddwy ran.

 

Yn ogystal ag incwm ychwanegol, mae'r taliad yn datgloi ystod o hawliau eraill i'r rhai sy'n gymwys, gan gynnwys:

 

  • Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

  • Help gyda chostau tai

  • Triniaeth ddeintyddol am ddim gan y GIG

  • Help tuag at gost sbectol

  • Help tuag at gostau trafnidiaeth i’r ysbyty

  • Taliadau tywydd oer

  • Trwyddedau teledu am ddim i bobl dros 75 oed

 

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael hawliau ariannol ychwanegol gan gynnwys Ychwanegiad Gofalwr ac Ychwanegiad Anabledd Difrifol.

 

Does gennych chi ddim byd i'w golli drwy wneud cais, a hyd yn oed os ydych chi wedi cael eich gwrthod o'r blaen, mae bob amser yn werth gwneud cais newydd bob blwyddyn.  Mae cyfraddau budd-daliadau yn newid bob blwyddyn, yn ogystal â'ch cyllid.