Hyfforddiant ar gyfer darparwyr gofal plant

Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

 

Calendar hyfforddi ar gyfer Ebrill 2019 - Ebrill 2020 

 

  • Fel yr arfer, mae modd i hyd at 2 aelod o staff o bob lleoliad gofal plant wneud cais am gwrs.

  • Dim ond ar ôl i’n tîm gael eich taliad y bydd eich lle wedi’i gadw. 

  • Caiff eich enw ei dynnu o’r system os na thelir am y lle o fewn 7 diwrnod.

  • Nid oes modd i ni dderbyn newidiadau i enwau unigolion ar gyrsiau neu ganslo lle lai na 7 diwrnod cyn yr hyfforddiant.

  • Mae’n bosibl y bydd rhaid i ni ganslo neu aildrefnu cyrsiau ar fyr rybudd yn achlysurol, er y bydd hynny'n brin iawn.

  • Os byddwch yn methu â dod i hyfforddiant codir tâl gweinyddu o £25 arnoch.

  • Hyfforddiant Diogelu Gofal Plant yw’r unig hyfforddiant sydd ar gael i Ddarparwyr Gofal Plant nad ydynt wedi cofrestru. Mae hwn yn ymarfer da i bob Darparwr Gofal Plant.

  • Mae modd talu ag arian parod neu siec – gwnewch sieciau'n daladwy i Gyngor Bro Morgannwg (a'u hanfon at Laura Ellis neu Shelley Lloyd at y cyfeiriad isod):

Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc

Swyddfa Ddinesig

Heol Holltwn, Y Barri

CF63 4RU 

 

Fel arall cewch alw heibio i'r swyddfa a thalu ag arian parod.

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau unigol ac i gadw lle, ewch i’r system cadw lle ar-lein ar: 

 

Hyfforddiant

 

 

Cymorth Cyntaf Pediatrig

 

Cwrs: Cymorth Cyntaf Pediatrig  Lefel 3 (cwrs 12 awr)

Dyddiad: Dydd Mawrth 10, Dydd Mercher 11 & Dydd Mawrth 18, Dydd Mercher 19 Mawrth 2020

Amser: 6.15yp - 9.15yp

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF

Pris: £25

Mannau sydd ar gael: dim lleoedd

Diogelwch Bwyd

 

Cwrs: Diogelwch Bwyd Lefel 2 (cwrs 6 awr)
Dyddiad: Dydd Mercher 12 & Dydd Iau 13 Chwefror 2020
Amser: 6.15yp - 9.15yp

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF
Pris: £20

Mannau sydd ar gael: 10 lle ar ôl 

Iechyd a Diogelwch i Ddaparwyr Gofal Plant

 

Cwrs: Iechyd a Diogelwch i Ddarparwyr Gofal Plant (6 hour Course)

Dyddiad: Dydd Sadwrn 8 Chwefror 2020

Amser: 9.30yb - 4.00yp

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF

Pris: £20

Mannau sydd ar gael: 12 lle ar ôl

Cymorth Cyntaf Brys yn y gwaith (ar gyfer staff)

 

Cwrs: Cymorth Cyntaf Brys yn y gwaith (cwrs 6 awr wedi'i hanelu at staff)

Dyddiad: TBC

Amser: TBC

Lleoliad: TBC

Pris: TBC

Mannau sydd ar gael: TBC

Diogelu ac Amddiffyn Plant Lefel 2

 

Dyddiad: TBC
Amser: TBC
Lleoliad: TBC
Cost: TBC
Mannau sydd ar gael: TBC

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau unigol ac i gadw lle, ewch i'r system cadw lle ar-lein yn: 

Gwybodaeth am Hyfforddiant

 

Pob ymholiad brys ynghylch hyfforddiant i’r Tîm Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc: