Cost of Living Support Icon

 

Hyfforddiant i Ddarparwyr Gofal Plant

 

Childcare logo

Mae Tîm Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar y Fro yn cynnig amrywiaeth o gymorth hyfforddi ar gyfer cyrsiau gorfodol a chyrsiau DPP i'r sector gofal plant. Ar hyn o bryd, oherwydd ariannu gan Lywodraeth Cymru, nid oes unrhyw dâl am y cyrsiau hyn ond rydym yn cadw'r hawl i ailsefydlu ffioedd ar unrhyw adeg.

 

Gall y cyrsiau fod ar-lein yn unig, yn gymysgedd o wyneb yn wyneb ac ar-lein neu wedi’u cyflwyno gan ddarparwyr hyfforddiant allanol.

I weld ein telerau ac amodau dilynwch y ddolen isod.

Cyrsiau hyfforddiant ar gael 2023/2024

 

 • Cymorth Cyntaf i Blant

 • Diogelwch Bwyd

 • Iechyd a Diogelwch i Ddarparwyr Gofal Plant

 • Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

 • Trafod â Llaw i Ddarparwyr Gofal Plant

 • Diogelu ac Amddiffyn Plant Lefel  2 a Lefel 3

 • Hyfforddiant Gwaith Chwarae am Ddim

 

Archebwch le ar gwrs hyfforddi

I chi allu gweld a threfnu lle ar gyrsiau, bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif Dewis. 

 

Mae hyn yn helpu rhieni sy'n chwilio am ofal plant yn ogystal â'n helpu i gael darlun clir o ofal plant ar gael yn y Fro.

 

Os nad oes gennych gyfrif Dewis eisoes, bydd angen i chi gofrestru gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost.  Dyma rai cyfarwyddiadau:  Sut ydw i'n ychwanegu fy ngwybodaeth at Dewis Cymru? - Dewis Cymru. Os ydych yn cael problem wrth gofrestru ar gyfer cyfrif DEWIS, cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 01446 704704.

 

Cadwch le yma

 

Os ydych chi'n cael trafferth neu unrhyw broblemau wrth archebu lle ar gwrs, cysylltwch â thîm Gofal Plant y Fro drwy e-bostio: 

 

 

Telerau ac Amodau

Mae'r telerau ac amodau hyn yn berthnasol i'r holl gynrychiolwyr sy'n mynychu cyrsiau hyfforddi a drefnir gan y tîm oni bai bod eithriad cyflym wedi'i gytuno. 

 

Telerau ac Amodau

 

Hyfforddiant a ddarperir gan sefydliadau allanol.

 

 • Hyfforddiant gan PACEY
   Mae PACEY Cymru yn cynnig amrywiaeth o weminarau i gefnogi gweithwyr gofal plant proffesiynol sydd am ddatblygu eu gwybodaeth a’u hymarfer.

   

  Gweminarau PACEY ar gyfer gwarchodwyr plant

 • Mae NDNA yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau a gweminarau i gefnogi gweithwyr gofal plant proffesiynol sydd eisiau datblygu eu gwybodaeth a'u hymarfer.  Mae rhai cyrsiau ar gyfer aelodau ond hefyd rhai cyfyngedig i rai nad ydynt yn aelodau.

   

  Hyfforddiant ac Adnoddau- NDNA

 • Hyfforddiant a ddarperir gan Dîm Blynyddoedd Cynnar Bro Morgannwg

  Mae tîm y Blynyddoedd Cynnar yn cynnig rhaglen o bedwar modiwl hyfforddi ar-lein am ddim sy'n cynnwys  

   

  -Ymarfer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn y blynyddoedd cynnar

  -Cynnwys i bawb yn y blynyddoedd cynnar

  -Gweithio gyda'n gilydd yn y Blynyddoedd Cynnar

  - Y Blynyddoedd Cynnar Esboniodd Proses ADY
   

  Hyfforddiant Cynhwysiant yn y Blynddoedd Cynnar Tymor yr Hydref 2024

   

  I archebu lle ar y rhaglen, e-bostiwch:  

   

Ysylltwch â thîm Gofal Plant y Fro drwy e-bostio: