Hyfforddiant ar gyfer darparwyr gofal plant

Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

 

Calendar hyfforddi ar gyfer Ebrill 2019 - Ebrill 2020 

 

  • Fel yr arfer, mae modd i hyd at 2 aelod o staff o bob lleoliad gofal plant wneud cais am gwrs.
  • Dim ond ar ôl i’n tîm gael eich taliad y bydd eich lle wedi’i gadw. 
  • Caiff eich enw ei dynnu o’r system os na thelir am y lle o fewn 7 diwrnod.
  • Mae modd talu ag arian parod neu siec – gwnewch sieciau'n daladwy i: Cyngor Bro Morgannwg a'u hanfon i Laura Ellis neu Shelley Lloyd, Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc, Swyddfa Ddinesig, Heol Holltwn, y Barri CF63 4RU.   Fel arall cewch alw heibio i'r swyddfa a thalu ag arian parod.
  • Nid oes modd i ni dderbyn newidiadau i enwau unigolion ar gyrsiau neu ganslo lle lai na 7 diwrnod cyn yr hyfforddiant.
  • Mae’n bosibl y bydd rhaid i ni ganslo neu aildrefnu cyrsiau ar fyr rybudd yn achlysurol, er y bydd hynny'n brin iawn.
  • Os byddwch yn methu â dod i hyfforddiant codir tâl gweinyddu o £25 arnoch.
  • Hyfforddiant Diogelu Gofal Plant yw’r unig hyfforddiant sydd ar gael i Ddarparwyr Gofal Plant nad ydynt wedi cofrestru. Mae hwn yn ymarfer da i bob Darparwr Gofal Plant.

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau unigol ac i gadw lle, ewch i’r system cadw lle ar-lein ar: 

 

Hyfforddiant

 

 

Cwrs: Cymorth Cyntaf Pediatrig  Lefel 3 (cwrs 12 awr)

Dyddiad: Dydd Sadwrn 18 Mai & Dydd Sadwrn 25 Mai 2019

Amser: 9.30yb - 4.00yp

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF

Pris: £25

Mannau sydd ar gael: Max 15 

Cwrs: Cymorth Cyntaf Pediatrig  Lefel 3 (cwrs 12 awr)

Dyddiad: Dydd Mercher 3, Dydd Iau 4 Gorffennaf, Dydd Mercher 10 & Dydd Iau 11 July 2019

Amser: 6.15yp - 9.15yp

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF

Pris: £25

Mannau sydd ar gael: Max 15 

Cwrs: Cymorth Cyntaf Pediatrig  Lefel 3 (cwrs 12 awr)

Dyddiad: Dydd Sadwrn 14 & Dydd Sadwrn 21 Medi 2019

Amser: 9.30yb - 4.00yp

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF

Pris: £25

Mannau sydd ar gael: Max 15 

Cwrs: Cymorth Cyntaf Pediatrig  Lefel 3 (cwrs 12 awr)

Dyddiad: Dydd Mawrth 12, Dydd Mercher 13, Dydd Mawrth 19 & Dydd Mercher 20 Tachwedd 2019

Amser: 6.15yp - 9.15yp

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF

Pris: £25

Mannau sydd ar gael: Max 15 

Cwrs: Cymorth Cyntaf Pediatrig  Lefel 3 (cwrs 12 awr)

Dyddiad: Dydd Sadwrn 18 & Dydd Sadwrn 25 Ionwar 2020

Amser: 9.30yb - 4.00yp

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF

Pris: £25

Mannau sydd ar gael: Max 15 

Cwrs: Cymorth Cyntaf Pediatrig  Lefel 3 (cwrs 12 awr)

Dyddiad: Dydd Mawrth 10, Dydd Mercher 11 & Dydd Mawrth 18, Dydd Mercher 19 Mawrth 2020

Amser: 6.15yp - 9.15yp

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF

Pris: £25

Mannau sydd ar gael: Max 15 

 

Cwrs: Diogelwch Bwyd Lefel 2 (cwrs 6 awr)

Dyddiad: Dydd Sadwrn 8 Mehefin 2019

Amser: 9.30am - 4.00pm

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF

Pris: £20

Mannau sydd ar gael: up to 20 

Cwrs: Diogelwch Bwyd Lefel 2 (cwrs 6 awr)
Dyddiad: Dydd Mawrth 17 & Dydd Mercher 18 Medi 2019
Amser: 6.15yp - 9.15yp
Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF
Pris: £20
Mannau sydd ar gael: up to 20
Cwrs: Diogelwch Bwyd Lefel 2 (cwrs 6 awr)
Dyddiad: Dydd Sadwrn 19 Hydref 2019
Amser: 9.30yb - 4.00yp
Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF
Pris: £20
Mannau sydd ar gael: up to 20 

Cwrs: Diogelwch Bwyd Lefel 2 (cwrs 6 awr)
Dyddiad: Dydd Mercher 12 & Dydd Iau 13 Chwefror 2020
Amser: 6.15yp - 9.15yp

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF
Pris: £20

Mannau sydd ar gael: up to 20 

 

Cwrs: Iechyd a Diogelwch i Ddarparwyr Gofal Plant (6 hour Course)

Dyddiad: Dydd Sadwrn 29 Mehefin 2019

Amser: 9.30yb - 4.00yp

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF

Pris: £20

Mannau sydd ar gael: Up to 20

Cwrs: Iechyd a Diogelwch i Ddarparwyr Gofal Plant (6 hour Course)

Dyddiad: Dydd Mawrth 18 & Dydd Iau 19 Hydref 2019

Amser: 6.15yp - 9.15yp

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF

Pris: £20

Mannau sydd ar gael: Up to 20

Cwrs: Iechyd a Diogelwch i Ddarparwyr Gofal Plant (6 hour Course)

Dyddiad: Dydd Sadwrn 8 Chwefror 2020

Amser: 9.30yb - 4.00yp

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF

Pris: £20

Mannau sydd ar gael: Up to 20

Cwrs: Cymorth Cyntaf Brys yn y gwaith (i staff) (6 Hour Course aimed at Staff)

Dyddiad: Dydd Sadwrn 28 Medi 2019

Amser: 9.30yb - 4.00yp

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF

Pris: £20

Mannau sydd ar gael: Up to 20

Cwrs: Trin â Llaw ar gyfer darparwyr gofal plant

Dyddiad: Dydd Sadwrn 6 Gorffenaf 2019

Amser: 9.30yb - 12.30yp

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF

Pris: £15

Mannau sydd ar gael: Up to 15

Cwrs: Trin â Llaw ar gyfer darparwyr gofal plant (3hour Course)

Dyddiad: Dydd Mercher 27 Tachwedd 2019

Amser: 6.15yp - 9.15yp

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF

Pris: £15

Mannau sydd ar gael: Up to 15

Cwrs: Ymwybyddiaeth Rheoli Gwrthdaro (Cwrs 3 awr)

Dyddiad: Dydd Mercher 25 Medi 2019

Amser: 6.15yp - 9.15yp

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF

Pris: £15

Mannau sydd ar gael: Up to 15

Cwrs: Ymwybyddiaeth Rheoli Gwrthdaro (Cwrs 3 awr)

Dyddiad: Dydd Mercher 22 Ionawr 2020

Amser: 6.15yp - 9.15yp

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9DF

Pris: £15

Mannau sydd ar gael: Up to 15

 

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau unigol ac i gadw lle, ewch i'r system cadw lle ar-lein yn: 

Gwybodaeth am Hyfforddiant

 

Pob ymholiad brys ynghylch hyfforddiant i’r Tîm Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc: