Hyfforddiant ar gyfer darparwyr gofal plant

Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

 

Mae hyfforddiant yn cael ei ohirio ar hyn o bryd.Os oes gennych gais, cysylltwchDebbie Maule - dmaule@valeofglamorgan.gov.uk

 

Calendar hyfforddi ar gyfer Ebrill 2020 - Ebrill 2021 

 

  • Fel yr arfer, mae modd i hyd at 2 aelod o staff o bob lleoliad gofal plant wneud cais am gwrs.

  • Dim ond ar ôl i’n tîm gael eich taliad y bydd eich lle wedi’i gadw. 

  • Caiff eich enw ei dynnu o’r system os na thelir am y lle o fewn 7 diwrnod.

  • Nid oes modd i ni dderbyn newidiadau i enwau unigolion ar gyrsiau neu ganslo lle lai na 7 diwrnod cyn yr hyfforddiant.

  • Mae’n bosibl y bydd rhaid i ni ganslo neu aildrefnu cyrsiau ar fyr rybudd yn achlysurol, er y bydd hynny'n brin iawn.

  • Os byddwch yn methu â dod i hyfforddiant codir tâl gweinyddu o £25 arnoch.

  • Hyfforddiant Diogelu Gofal Plant yw’r unig hyfforddiant sydd ar gael i Ddarparwyr Gofal Plant nad ydynt wedi cofrestru. Mae hwn yn ymarfer da i bob Darparwr Gofal Plant.

  • Mae modd talu ag arian parod neu siec – gwnewch sieciau'n daladwy i Gyngor Bro Morgannwg (a'u hanfon at Laura Ellis neu Shelley Lloyd at y cyfeiriad isod):

Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc

Swyddfa Ddinesig

Heol Holltwn, Y Barri

CF63 4RU 

 

Fel arall cewch alw heibio i'r swyddfa a thalu ag arian parod.

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau unigol ac i gadw lle, ewch i’r system cadw lle ar-lein ar: 

 

Hyfforddiant

 

 

Cymorth Cyntaf Pediatrig

 

Cwrs: 

Dyddiad: 

Mercher 

Amser: 

Lleoliad: 

Pris: 

Mannau sydd ar gael: 

Diogelwch Bwyd

 

Cwrs: 
Dyddiad: 
Amser: 

Lleoliad: 
Pris: 

Mannau sydd ar gael: 

Iechyd a Diogelwch i Ddaparwyr Gofal Plant

 

Cwrs: 

Dyddiad: 

Amser: 

Lleoliad: 

Pris: 

Mannau sydd ar gael: 

Cymorth Cyntaf Brys yn y gwaith (ar gyfer staff)

 

Cwrs: 

Dyddiad: 

Amser: 

Lleoliad: 

Pris: 

Mannau sydd ar gael: 

Diogelu ac Amddiffyn Plant Lefel 2

 

Dyddiad: 
Amser: 
Lleoliad: 
Cost: 
Mannau sydd ar gael: 

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau unigol ac i gadw lle, ewch i'r system cadw lle ar-lein yn: 

Gwybodaeth am Hyfforddiant

 

Pob ymholiad brys ynghylch hyfforddiant i’r Tîm Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc: