Darparwyr Gofal Plant Cyfredol

Gwybodaeth a chanllawiau i ddarparwyr gofal plant ym Mro Morgannwg

 

Diweddaru Eich Gwybodaeth a Hyrwyddo Eich Gwasanaeth

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGiD) y Fro yn hyrwyddo'r holl wasanaethau i deuluoedd yn y Fro trwy Gronfa Ddata Cymru y GGiD ar wefan Dewis Cymru. 

 

P’un a ydych yn gwarchod plant, yn rheoli meithrinfa ddydd neu'n darparu gwasanaeth ar gyfer plant a theuluoedd yn y Fro, gallwch hyrwyddo’ch gwasanaeth a diweddaru’ch manylion gyda’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar-lein.

 

Ewch i Dewis i gofrestru trwy ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost a bydd eich gwasanaeth(au) ar gael i chi ei adolygu/newid yn ôl yr angen. Ar ôl cofrestru, ewch i Ychwanegu/Newid Adnoddau, wedyn Fy Adnoddau.

 

Ni fydd eich gwybodaeth yn ddilys mwyach os nad yw’n cael ei diweddaru bob 6 mis er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn gyfredol o hyd. Gallwch hefyd ddewis i ddiweddaru eich gwybodaeth ar unrhyw adeg.

Chwilio am  Ofal Plant.

 

 

Illustration-of-Teens

Hyfforddiant

Os yw’ch gwybodaeth ar Gronfa ddata Cymru y GGiD wedyn byddwch yn cael eich cynnwys ar ein rhestr bostio’n awtomatig i dderbyn gwybodaeth am unrhyw gyfleoedd hyfforddiant trwy eNewyddion y GGiD.

 

 

I gael gwybodaeth am gyrsiau yn y Fro yn y dyfodol, gallwch fynd i’n tudalennau hyfforddiant:

Hyfforddiant Ddarparwy Gofal Plant yn y Fro
bigstock-Stickman-Illustration-of-Kids--128184026

Cymwysterau

Mae gan Gyngor Gofal Cymru wybodaeth am gymwysterau sydd wedi’u hargymell i weithio ym maes gofal plant a’r sector blynyddoedd cynnar yng Nghymru. Mae hefyd wedi paratoi cyfres o ganllawiau arfer da ar y Blynyddoedd Cynnar a'r sector Gofal Plant yng Nghymru. Nod y canllawiau hyn yw rhoi cymorth i reolwyr ac uwch ymarferwyr.

 

Cymwysterau Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

 

 

bigstock-Stickman-Illustration-of-a-Div-154541381

Iechyd a Llesiant yn eich Lleoliad

Fel darparwr gofal plant, mae gennych rôl hollbwysig i’w chwarae yn y gwaith o hyrwyddo iechyd a llesiant plant ifanc. Mae gennym amrywiaeth o wybodaeth a chanllawiau i ddarparwyr gofal plant ar ein tudalennau Iechyd a Llesiant. 

Iechyd a Llesiant yn Eich Lleoliad

 

bigstock-Stickman-Illustration-of-Kids--145976360

Cadw Plant yn Ddiogel yn Eich Lleoliad

Fel darparwr gofal plant mae’n hollbwysig eich bod yn gallu cynnig amgylchedd diogel. Mae gennym lawer o wybodaeth a chanllawiau ar gadw plant yn ddiogel yn eich lleoliad ar ein gwefannau:

Cadw Plant yn Ddiogel yn Eich Lleoliad