Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020)

 

meeting attendance
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 6 100%  
Y Cabinet 22 22 100%  
Ymchwilio        
Penodiad Uwch Reoli 3 3 100%  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 1 50% 1

 

  

meeting attendance
Wedi'i ddisodil ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod Aelod Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Cynllunio 

(tan 6 Gorffennaf 2020)

9  6  67%  2

 

meeting attendance
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 3
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 7