Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020)

 

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  6 6 100%  
Cabinet 22

21

95% 1
Archwilio 5 4 80% 1
Gwasanaethau Democrataidd 3 1 33% 2
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 6 5 83% 1
Trwyddadu Diogelwch Cyhoeddus 9 6 67% 3
Trwyddedu Statudol        
Cyswllt Sector Gwirfoddol 2 2 100%  

 

 

 

meeting attendances
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1
Cynllunio 1