Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020)

 

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 6 100%  
Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol  8 8 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 9 8 * 89%  
Trwyddedu Statudol        

 

 

meeting attendances
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol

Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

*Nid oedd y Cyng. Nugent-Finn wedi derbyn hyfforddiant felly ni allai gymryd rhan yn y trafodion yn y cyfarfod (4 Mehefin 2019)

1