Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020)

 

meeting attendance
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  6

6

100%  
Cabinet 22 19 86% 3
Penodi Uwch Reolwyr 3 3 100%  

 

 

meeting attendance
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 6
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 3
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 2
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1