Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020) 

 

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 6 100%   
Archwilio  5 5 100%  
Gwasanaethau Democratiadd 3 3 100%  
Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio 8 7 88% 1
Craffu Tai a Chymunedau Diogel 8 6 75% 1
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 9 8 89% 1
Trwyddedu Statudol        
Cynllunio 11 9 82% 2
Cyswllt Sector Gwirfoddol 2 2 100%   

 

  

meeting attendances
Wedi'i ddisodil ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod Aelod Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Safonau 

(tan 9 Gorffennaf)

0      

Safonau Penodi i Bwyllgorai 

(tan 9 Gorffennaf)

0      

 

 

meeting attendances
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Cabinet 2
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 2
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1