Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020) 

 

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 6 100%  
Cyswllt Cymunedol 3 3 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 8 7 88% 1
Cynllunio 11 10 91% 1
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 2 100%  

 

  

meeting attendances
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodi  Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Apeliadau 

(o 6 Mehefin)

0      

  

meeting attendances
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Cabinet  3