Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Polisïau Gwasanaeth Ieuenctid
VYS LOGO

 

Gwyno Gwasanaeth Ieuenctid y Fro

Os ydych yn anhapus gyda'r gwasanaeth rydych wedi'i dderbyn gan Wasanaeth Ieuenctid y Fro mae gennych yr hawl i gwyno. Rydym yn ceisio gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr holl bobl ifanc, rhieni / gofalwyr yn fodlon, ac rydym wedi ymrwymo i ddelio’n effeithio ag unrhyw bryderon neu gwynion a allai fod gennych.  Mae ein gweithdrefn gwyno yn seiliedig ar Polisi Pryderon a Chwynion Corfforaethol Cyngor Bro Morgannwg 2013.

 

Cliciwch yma i ddarllen ein Gweithdrefn Gwyno Gwasanaeth Ieuenctid y Fro.

 

Os hoffech wneud cwyn ffurfiol cwblhewch ein ffurflen gwynion neu e-bostiwch valeyouthservice@valeofglamorgan.gov.uk i fynegi eich pryder neu'ch cwyn, gall rhywun wneud hyn ar eich rhan os ydych yn cytuno i hyn.