Pafiliwn Belle Vue

Casglu barn trigolion ar y ffyrdd posibl o ddefnyddio Pafiliwn Belle Vue yn y dyfodol

Cefndir

Mae Parc Belle Vue yn barc ‘Baner Werdd’ bychan o ddiwedd oes Fictoria yng nghanol Penarth, sy’n elwa o faes chwarae, gwaith celf, gwelyau blodau addurnol, coed a gwrychoedd, lawnt fowlio a phafiliwn cysylltiedig. 

 

Diben yr ymgynghoriad hwn yw canolbwyntio ar adeilad y pafiliwn.  Mae strwythur yr adeilad bron ar ddiwedd ei oes ffisegol. Yn hanesyddol, mae’r adeilad wedi bod ar gyfer y clwb bowlio'n unig, fel tŷ clwb gyda chyfleusterau newid, ond dros y 15 mlynedd ddiwethaf mae wedi cael ei ddefnyddio gan Gyfeillion Belle Vue ar gyfer digwyddiadau ac ar gyfer gweithgareddau cymunedol ehangach.  

 

Hoffai’r Cyngor newid yr adeilad am adeilad modern, gyda dyluniad sympathetig, sy’n briodol i’r amgylchedd hanesyddol cyfagos a’r ardal gadwraeth, o bosibl ar gyfer sawl defnyddiwr.

 

Dyma rai lluniau o'r adeilad presennol.

 

 

Mae’r Cyngor wedi dyrannu cyfanswm o £680k i’r project hwn, o gyfraniadau Adran 106 a dderbyniwyd gan y Cyngor i’r ardal.

 

Dweud eich dweud

Hoffai’r Cyngor glywed eich barn chi ar adeilad newydd posibl. Cwblhewch yr arolwg byr isod. 

 

Arolwg Pafiliwn Belle Vue

 

Sesiwn galw i mewn 

Bydd cyfle hefyd i gael dweud eich dweud yn ein sessoon galw heibio a gynhelir yn Neuadd y Plwyf Sant Augustine, rhwng 4:00 pm a 6:00 pm ddydd Iau 31 Ionawr. Bydd swyddogion yno i drafod unrhyw syniadau sydd gennych ar ddefnydd yr adeilad yn y dyfodol.

 

Os hoffech gyflwyno ymateb mwy manwl, mae croeso i chi wneud hynny drwy ysgrifennu at: