Cost of Living Support Icon

Parthau Agored a Chyfleusterau Cymunedol Dinas Powys

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi derbyn cyllid Adran 106 gan ddatblygiadau cyfagos er mwyn darparu a gwella mannau agored cyhoeddus a chyfleusterau cymunedol yn yr ardal. 

 

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 18 Mawrth a 13 Mai 2019 i gasglu barn a syniadau preswylwyr lleol ar ailddatblygu ardal chwarae Murchfield a mannau agored a chyfleusterau cymunedol eraill yn yr ardal. 

Mae contractwr bellach wedi'i benodi i uwchraddio'r cyfleusterau chwarae yn Murchfield. Gweler y cynlluniau ar gyfer yr ardal chwarae newydd isod.

Ardal Chwarae Murchfield 3D

 

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu cwestiynau pellach mae croeso i chi ebostio: