Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cynllun nextbike Penarth

Mae Cyngor Mro Morgannwg wedi neilltuo cyllid i dreialu’r cynllun rhannu beiciau trydan llawn cyntaf. 

Nextbike share scheme banner size

 

Yn dilyn llwyddiant cynllun llogi beiciau Nextbike yng Nghaerdydd, rydym wedi derbyn ceisiadau am system debyg ym Mro Morgannwg. Mewn ymateb i’r ceisiadau hyn, bydd cynllun peilot yn cael ei osod ym Mhenarth. Bydd nextbike yn gosod 50 beic trydan draws sawl gorsaf docio.

 

Wedi i ni ymgynghori â'r cyhoedd, rydym wedi nodi'r isod fel lleoliadau posibl:

 

  • Canol Tref Penarth
  • Gorsaf drenau Cogan 
  • Gorsaf drenau Penarth
  • Ysbyty Llandough
  • Esplanade Penarth / Clifftiau 
  • Parc Gwledig Cosmeston
  • Morglawdd Bae Caerdydd
  • Pont Pont-y-Werin

  

Google copy map of Penarth Mae'r lleoliadau hyn yn cael eu hadolygu a bydd y gwaith yn cychwyn yn fuan.

 

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y cynllun, gallwch hefyd gysylltu â: