Adfer y lloches yn Cliff Hill, Penarth

Cefndir

Cliff Hill Shelter Penarth

Mae cyfle cyffrous wedi codi i adfer y lloches eiconig a ffrâm bren yn Cliff Hill, Penarth, sydd wedi mynd i gyflwr gwael. Mae'r lloches, nad yw bellach yn cael ei defnyddio fel lloches bws, yn ardal eistedd bwysig ar hyd arfordir Penarth.

 

Ymgynghoriad

Cynhaliwyd ymgynghoriad ym mis Mawrth 2021 ynghylch y lloches hanesyddol yn Cliff Hill, Penarth. Awgrymodd yr ymgynghoriad y gallai'r cynllun yn y dyfodol gynnwys y canlynol;

  • Integreiddio celf gyhoeddus i'r lloches (e.e., darn sy'n adlewyrchu hanes y lleoliad)
  • Integreiddio sain; adrodd straeon; lluniau, a/ neu oleuadau
  • Cadw ac adfer cymeriad a nodweddion gwreiddiol y lloches


Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 29 Mawrth 2021. Ymatebodd 112 o bobl i'r ymgynghoriad ac roedd yn amlwg yr hoffai ymatebwyr weld y lloches yn cael ei hadfer/disodli, gydag 88.4% o'r ymatebwyr yn cytuno â chynnig y Cyngor i adfer y lloches sy'n cynrychioli mwyafrif sylweddol.

 

Cynhaliwyd ail ymgynghoriad "Cwrdd â'r Artist" ym mis Ionawr 2022 lle cynigiodd dros 50 o bobl adborth.

 

Roedd mewnwelediadau allweddol o'r ymgynghoriad yn cynnwys diddordeb mewn Gwybodaeth ac Atgofion Lleol. Awgrymwyd nifer o syniadau hefyd ar gyfer y lloches, gan gynnwys syniadau i integreiddio celf gyhoeddus i'r lloches, ac adfer y ffenestri gwreiddiol.

 

Penderfyniad  

Felly, mae'r Cyngor wedi dyrannu £100k o arian Celf Gyhoeddus Adran 106 o Penarth Heights.

 

Yn dilyn tendr agored, penododd y Cyngor Aberrant Architect, cwmni amlddisgyblaethol sy'n arbenigo mewn pensaernïaeth ryngweithiol, celf gyhoeddus neu osodiadau.