Cyllid a Grantiau i Ddarparwyr Gofal Plant 

Gwybodaeth am cyllid a grantiau ar gyfer darparwyr gofal plant yn y Fro

Y Cynllun Gofal Plant Di-dreth

Mae’r gofal plant di-dreth yn gynllunnewydd gan y llywodraeth i helpu rhieni sy'n gweithio gyda chost gofal plant.

 

Gall rhieni sy’n gymwys gyda phlant dan 12 oed gael hyd at £2,000 y plentyn, y flwyddyn, tuag at eu costau gofal plant (neu hyd at £4,000 ar gyfer plant anabl dan 17 oed).

 

Mae Dewisiadau Gofal Plant wedi rhoi'r holl wybodaeth at ei gilydd y mae ei hangen ar ddarparwyr gofal plant, gan gynnwys y Pecyn Offer Cyfathrebu a Chlip Fideo gan ddarparwyr sydd eisoes wedi cofrestru ar gyfer y Cynllun Gofal Plant Di-dreth:  

 

Childcare choices - what do childcare providers need to know? (saesned yn unig)

 

Darllenwch sut i gofrestru i gael Gofal Plant Di-dreth ac agorwch gyfrif darparwr gofal plant i gael taliadau gan rieni sy’n defnyddio’r cynllun:

 

Gov.Uk - Sign up to Tax-Free Childcare if you are a childcare provider (Saesneg yn unig)

 

bigstock-Stickman-Illustration-of-a-Div-154541381

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Mae’r Cynnig Gofal Plant i Gymru'n cynnig 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a ariennir gan y llywodraeth i rieni i blant 3 a 4 oed sy'n gymwys yng Nghymru, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

 

Mae hwn bellach ar gael ledled Bro Morgannwg. I gael eich diweddaru, gallwch gael eich ychwanegu at ein rhestr bostio:

 


Fel darparwr, bydd angen i chi wneud cais i fod ar wahân i'r Cynnig Gofal Plant. Cysylltwch â ni am ffurflen gais.

Y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg

 

#Dweudeichdweud – Y Cynnig i Gymru

 

Gofal Plant yn Gynnar Cwestiynau ac Atebion i Ddarparwyr

 

Cyllid Ychwanegol

Os ydych chi'n ystyried dod yn warchodwr plant ym Mro Morgannwg, efallai y bydd gennych hawl i gael arian i gefnogi'ch hyfforddiant a sefydlu costau, os ydych chi'n bodloni meini prawf penodol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'n Tîm GGD:

 

  • 01446 704704
  • Vale Family Information Service   
  • @ValeFIS