Cost of Living Support Icon

Ôl-16

Mae pontio o'r ysgol i addysg a hyfforddiant ôl-16 yn gyfnod bywyd pwysig iawn i bob person ifanc. Fel rhan o Gynllun Gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) Llywodraeth Cymru, mae rhai trefniadau ar gyfer pobl ifanc sy'n dechrau addysg a hyfforddiant ôl-16 yn newid.

 

 

 

Adnoddau ôl-16 defnyddiol

 

Mae amrywiaeth o adnoddau a fydd yn helpu dysgwyr i bontio o'r ysgol i addysg a hyfforddiant ôl-16:

 

Pontio o'r ysgol i addysg a hyfforddiant ôl-16 i bobl ifanc ag ADY

Canllaw hawdd ei ddeall i'r hyn sy'n digwydd ar ôl gadael yr ysgol. Mae'n cynnwys cymorth i ddewis coleg addas.

 

 

Cynllunio ar gyfer Eich Dyfodol

Canllaw yn esbonio sut y bydd gwahanol wasanaethau'n gweithio gyda dysgwyr i gynllunio ar gyfer y dyfodol

 

 

Trafnidiaeth Ôl 16

Gwybodaeth am ffyrdd o gefnogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau teithio annibynnol

 

Cynllunio ar gyfer eich dyfodol: Cynlluniau Pontio | Gwasanaethau Addysg Caerdydd

Gwybodaeth am y cymorth pontio sydd ar gael mewn animeiddiad.