Cost of Living Support Icon

Mabwysiadu - Mabwysiadu yn y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cydweithredol y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd  (VVC) yn un o bum Cydweithfa ranbarthol sy’n ffurfio rhan o’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yng Nghymru. Mae’n gwasanaethu Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Dinas Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg.

 

VVC Logo and mother and daughter

Mae angen mabwysiadu plant o oedrannau gwahanol ag anghenion gwahanol, nad ydynt yn gallu byw gyda’u teuluoedd biolegol mwyach, ac mae profiad cynnar y plant hyn yn cael ei ystyried yn ein Nosweithiau Gwybodaeth rheolaidd ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn mabwysiadu.

 

Byddai gennym ddiddordeb mawr mewn clywed gennych os byddech yn ystyried mabwysiadu’r plentyn/plant hynny sydd fel arfer yn aros hiraf – y rheiny â phroblemau meddygol a datblygiadol neu anawsterau dysgu; grwpiau o ddau neu dri brawd a chwaer a phlant dros bedair oed.

 

 

 

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cydweithredol y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd  (VVC) yn un o bum Cydweithfa ranbarthol sy’n ffurfio rhan o’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yng Nghymru. Mae’n gwasanaethu Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Dinas Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg.

 

 Collaborative-logos