Cost of Living Support Icon
Flying-Start-logo

Dechrau’n Deg  

Cynllun gan Lywodraeth Cymru i gefnogi teuluoedd er mwyn rhoi dechrau da mewn bywyd i blant yw Dechrau’n Deg. 

 

 

Dechrau’n Deg, Gladstone Road, Y Barri, CF63 1NH

 

Ydych chi’n gymwys? 

Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn gwasanaethau Dechrau’n Deg, rhaid i chi fyw yn y dalgylch. Rhowch eich cod post yn y blwch i weld a ydych chi mewn dalgylch cymwys 

 

Fel arall, chwiliwch y dogfennau isod i weld y codau post sydd yn y dalgylch:

 

Ymwelwyr iechyd a bydwreigiaeth

Mae ein tîm yn cynnig cefnogaeth a chyngor drwy gydol y beichiogrwydd a blwyddyn gyntaf eich plentyn.

 

Gofal plant – mae gofal plant yn rhad ac am ddim ar gael o ddwy flwydd oed ymlaen yn ein grwpiau chwarae pwrpasol, neu yn y cartref gyda gofalwyr plant cofrestredig.

 

Mae Cefnogaeth y Blynyddoedd Cynnar - Sesiynau chwarae a dysgu a datblygu iaith, dulliau cyfathrebu a sgiliau cymdeithasol eich plentyn ar gael mewn amryw o leoliadau neu yn y cartref.

 

Magu plant – rydyn ni’n darparu cymorth i’r teulu cyfan ac yn cynnal sesiynau magu plant gydol y flwyddyn, ynghyd â chyrsiau sgiliau craidd i rieni.

 

Partneriaeth i Rieni Ifan – rydyn ni’n cynnig cefnogaeth a hyfforddiant i famau ifanc a’u babanod yn ein Canolfan Deulu.

 

 

 

S12 3208  Vale FIS RGB Flat

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Gofal plant, gweithgareddau a gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc a gwasanaethau cymorth i deuluoedd ym Mro Morgannwg.

 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd