Gorsafoedd Pleidleisio

Mae gorsaf bleidleisio yn adeilad neu’n gaban symudol y mae pobl yn mynd iddo ar ddiwrnod etholiad i bleidleisio.

 

Gosodir bythau pleidleisio a bocs pleidleisio mewn ystafell yn yr adeilad.Bydd Swyddog Llywyddu a Chlerc Pleidleisio yn aros yn yr orsaf drwy'r dydd i'ch helpu i reoli’r orsaf bleidleisio.

 

Noder: Ni fyddwch yn gallu pleidleisio oni bai eich bod yn gwneud cais i gael eich ychwanegu at y Gofrestr Etholiadol cyn y dyddiad cau.Caiff hyn ei gyhoeddi cyn diwrnod yr etholiad

 

 

Newidiadau i Orsafoedd Pleidleisio cyn Etholiad Senedd Ewrop, Mai 2019

Nodwch y lleoliadau gorsafoedd pleidleisio newydd canlynol ar gyfer yr etholiad nesaf.

 

Gorsafoedd pleidleisio newydd
 Lleoliad Gorsaf Bleidleisio Flaenorol  Lleoliad Gorsaf Bleidleisio Newydd
Eglwys Sant Paul Neuadd Goffa 
Ffordd Gladstone, Y Barri, CF62 8NA
Ysgol Jenner Park Canolfan Gymunedol Witchell
oddi ar Dyfan Road, Y Barri, CF63 1DP
Aqua Spa Canolfan Ddydd  Ambitio
Hayes Road, Sili, CF64 5SE
Ysgol Gynradd Holton Road Portacabin 
George Street (gyferbyn ag Ysgol Gynradd Holton Road), Y Barri, CF63 4TF 

 

 

Sut mae gorsafoedd pleidleisio yn cael eu dewis

Mae Bro Morgannwg yn cael ei rhannu'n wahanol ardaloedd ar gyfer diwrnod yr etholiad.  Dosbarthiadau etholiadol yw’r term am y rhain.


Mae gan y rhan fwyaf o ddosbarthiadau pleidleisio eu gorsaf bleidleisio eu hunain.
Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddefnyddio'r orsaf bleidleisio sy'n cael ei dynodi ar gyfer y dosbarth etholiadol lle mae eich tŷ. 
 
Gall unrhyw adeilad mewn dosbarth etholiadol gael ei ddefnyddio fel gorsaf bleidleisio, ond mae’n rhaid iddo fod yn:

  • hygyrch i bawb

  • diogel ac mewn cyflwr da

  • hawdd i ddod o hyd iddo.

 

Dod o hyd i'ch gorsaf bleidleisio:

 

 

 

Ffyrdd Eraill o Bleidleisio

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn edrych ar y gorsafoedd pleidleisio, y dosbarthiadau a’r lleoedd bob 5 mlynedd i sicrhau bod gan bawb gyfleusterau rhesymol ar gyfer pleidleisio sy'n hygyrch.

 

Ffurflenni Cais a Ffurflenni Ildio Hawl

 

 

 

 

Cysylltu â ni