Gorsafoedd Pleidleisio

Mae gorsaf bleidleisio yn adeilad neu’n gaban symudol y mae pobl yn mynd iddo ar ddiwrnod etholiad i bleidleisio.

 

Gosodir bythau pleidleisio a bocs pleidleisio mewn ystafell yn yr adeilad.Bydd Swyddog Llywyddu a Chlerc Pleidleisio yn aros yn yr orsaf drwy'r dydd i'ch helpu i reoli’r orsaf bleidleisio.

 

Noder: Ni fyddwch yn gallu pleidleisio oni bai eich bod yn gwneud cais i gael eich ychwanegu at y Gofrestr Etholiadol cyn y dyddiad cau.Caiff hyn ei gyhoeddi cyn diwrnod yr etholiad

 

 

Newidiadau i Orsafoedd Pleidleisio cyn Etholiad Seneddol y DU, 12 Rhagfyr 2019 

Gorsaf Bleidleisio Newydd

 

Hen Orsaf Bleidleisio

 

DC0/GB0

 

Neuadd Sgowtiaid/Cymunedol Witchill

Ger Dyfan Road

Y Barri

CF63 1DP

 

DC0/GB0

Ysgol Jenner Park

Stryd Hannah

Y Barri

CF63 1DG

FB0/FC0

5ed Sgowtiaid Môr y Barri

Everard Street

Y Barri

CF63 4PW

FB0/FC0

 

Ysgol Gynradd Heol Holltwn

Heol Holltwn

Y Barri

CF63 4TF

 

TE0

Eglwys Sant Tudful

Church Road

Llyswyrny

CF71 7NQ

TE0

 

Portacabin Carne Arms

Llyswyrny

Y Bont-faen

CF71 7NQ

 

UB0

Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr

Ham Lane East

Llanilltud Fawr

CF61 1TQ

UB0

 

Ysgol y Ddraig

Ham Lane East

Llanilltud Fawr

CF61 1TQ

 

 

 

Sut mae gorsafoedd pleidleisio yn cael eu dewis

Mae Bro Morgannwg yn cael ei rhannu'n wahanol ardaloedd ar gyfer diwrnod yr etholiad.  Dosbarthiadau etholiadol yw’r term am y rhain.


Mae gan y rhan fwyaf o ddosbarthiadau pleidleisio eu gorsaf bleidleisio eu hunain.
Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddefnyddio'r orsaf bleidleisio sy'n cael ei dynodi ar gyfer y dosbarth etholiadol lle mae eich tŷ. 
 
Gall unrhyw adeilad mewn dosbarth etholiadol gael ei ddefnyddio fel gorsaf bleidleisio, ond mae’n rhaid iddo fod yn:

  • hygyrch i bawb

  • diogel ac mewn cyflwr da

  • hawdd i ddod o hyd iddo.

 

Dod o hyd i'ch gorsaf bleidleisio:

 

 

 

Ffyrdd Eraill o Bleidleisio

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn edrych ar y gorsafoedd pleidleisio, y dosbarthiadau a’r lleoedd bob 5 mlynedd i sicrhau bod gan bawb gyfleusterau rhesymol ar gyfer pleidleisio sy'n hygyrch.

 

Ffurflenni Cais a Ffurflenni Ildio Hawl

 

 

 

 

Cysylltu â ni