Gorsafoedd Pleidleisio

Mae gorsaf bleidleisio yn adeilad neu’n gaban symudol y mae pobl yn mynd iddo ar ddiwrnod etholiad i bleidleisio.

 

Beth sy’n digwydd mewn gorsaf bleidleisio?

Gosodir bythau pleidleisio a bocs pleidleisio mewn ystafell yn yr adeilad.

Bydd Swyddog Llywyddu a Chlerc Pleidleisio yn aros yn yr orsaf drwy'r dydd i'ch helpu i reoli’r orsaf bleidleisio.

 

*Ni fyddwch yn gallu pleidleisio oni bai eich bod yn gwneud cais i gael eich ychwanegu at y Gofrestr Etholiadol cyn y dyddiad cau.Caiff hyn ei gyhoeddi cyn diwrnod yr etholiad*

 

Sut mae gorsafoedd pleidleisio yn cael eu dewis?

Mae Bro Morgannwg yn cael ei rhannu'n wahanol ardaloedd ar gyfer diwrnod yr etholiad.  Dosbarthiadau etholiadol yw’r term am y rhain.
Mae gan y rhan fwyaf o ddosbarthiadau pleidleisio eu gorsaf bleidleisio eu hunain.
Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddefnyddio'r orsaf bleidleisio sy'n cael ei dynodi ar gyfer y dosbarth etholiadol lle mae eich tŷ.
 
Gall unrhyw adeilad mewn dosbarth etholiadol gael ei ddefnyddio fel gorsaf bleidleisio, ond mae’n rhaid iddo fod yn:
• hygyrch i bawb
• diogel ac mewn cyflwr da
• hawdd i ddod o hyd iddo.

 

Ble mae fy ngorsaf bleidleisio agosaf?

I ddod o hyd i'ch gorsaf bleidleisio, dewiswch eich ward (ardal) o'r tabl isod.

 

Os nad ydych yn sicr ynghylch pa ward (ardal) rydych yn byw ynddi, yna ewch i'n gwe-dudalennau ‘Fy Morgannwg’ trwy deipio eich côd post yn y blwch isod:

 

 

Beth yw adolygiad gorsaf bleidleisio?

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn edrych ar y gorsafoedd pleidleisio, y dosbarthiadau a’r lleoedd bob 5 mlynedd i sicrhau bod gan bawb gyfleusterau rhesymol ar gyfer pleidleisio sy'n hygyrch.

 

Ffurflenni Cais a Ffurflenni Ildio Hawl

 

Mae adolygiad gorsafoedd pleidleisio 2014 wedi dod i ben erbyn hyn.

Bydd yr adolygiad nesaf yn 2019.

 

I weld canlyniadau adolygiad 2014 cliciwch ar y botwm isod:

 

Newidiadau arfaethedig 2014

 

 

 

 

Cysylltu â ni