Cost of Living Support Icon

Vincent J. Bailey

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 7 6 86% 1
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 9 4 44%
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 10 9 90% 1

 

Not a Member of the Committee but Present at Meeting
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 1
Cynllunio  1