Cost of Living Support Icon

Jayne Norman

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 7 7 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 9 7 78% 2
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 8 8 100%  
Trwyddedu Statudol 0      
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 3 2 67% 1

 

 

Not a Member of the Committee
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
  Cynllunio  1