Cost of Living Support Icon

Millie Collins

 

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 7 7 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 10 9 90% 1
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 3 3 100%  

 

 

Not a Member of Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
  Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 2