Cost of Living Support Icon

Andrew Parker

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 7 7 100%  
Cabinet 21 21 100%  
Adolygu Taliadau Tai Dewisol 1 0 0% 1
Cynllunio 11 11 100%  
Cynllunio Is (Hawliau Tramwy Cyhoeddus) 0      
Ymddiriedolaeth 0      
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 2 2 100%  

 

 

Not a Member of the Committee
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
Penodiad Uwch Reoli  1