Cost of Living Support Icon

Ben Gray

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 7 7 100%  
Apeliadau 1 1 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 10 6 60% 4
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 9 6 67% 3
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 8 5 63% 3
Trwyddedu Statudol 0      
Cynllunio 11 10 91% 1
Hawliau Tramwy Cyhoeddus 0      
Safonau 6 5 83% 1
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau 2 2 100%  

 

Appointed
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodi Presennol  %Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb  
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru (Penodwyd o 20 Chwefror, 2018)       

 

Not a Member of the Committee
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet 3
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 1