Cost of Living Support Icon

Lis Burnett

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 7 7 100%  
Adolygu Taliadau Tai Dewisol  1  100%  
Ymchwilio 0      
Craffu Dysgu a Diwylliant 9 9 100%  
Cynllunio 11 10 91% 1
Penodiad Uwch Reoli 6 5 83% 1
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 3 3 100%  

 

 

Appointed
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodi Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 
  Safonau

(A benodwyd o 12 Ionawr 2018)

 2 1 50% 1
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau

(A benodwyd o 12 Ionawr 2018)

0      

 

 

Not a Member of the Committee but Present at Meeting
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet 5
Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol 1
Craffu Yr Amgylchedd as Adfywio  2