Cost of Living Support Icon

Anthony Hampton

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 7 4 57% 3

 

 

Replaced
Wedi'i ddisodli ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod AelodPresennol %Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb  

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

(Wedi'i ailosod o 20 Chwefror 2018)

 7  4  57%  3

Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

(Wedi'i ailosod o 20 Chwefror 2018)

 6  6  100%  

Trwyddedu Statudol

(Wedi'i ailosod o 20 Chwefror 2018)

0      

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir

(Wedi'i ailosod o 20 Chwefror 2018)

3 2 67% 1

Safonau

(Penodwyd o 14 Rhagfyr 2017 wedi'i ailosod o 20 Chwefror 2018)

1 1 100%  

Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau

(Penodwyd o 14 Rhagfyr 2017 wedi'i ailosod o 20 Chwefror 2018)

0      

Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru

(Wedi'i ailosod o 20 Chwefror 2018)

2 2 100%  

 

 

Not a Member of the Committee
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
  Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
  Cynllunio 1