Cost of Living Support Icon

Margaret Wilkinson

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 7 7 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 10 9 90% 1
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 8 8 100%  
Trwyddedu Statudol 0      
Cynllunio 11 8 73% 3
Cynllunio Is (Hawliau Tramwy Cyhoeddus) 0      

 

 

Not a Member
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
Cabinet  1
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  1