Cost of Living Support Icon

Neil Moore

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  7 7 100%  
Apeliadau 1 1 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 10 10 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 3 3 100%  
Is Gwasanaethau Democrataidd 0      
Adolygu Taliadau Tai Dewisol 1 1 100%  
Penodiad Uwch Reoli 6 5 83% 1
Ymddiriedolaeth 0      
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 3 3 100%  
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 2 2 100%  

 

 

Appointed
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig Nifer y Cyfarfodydda gynhaliwyd ers eu penodi Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb  
Craffu (Yr Amglychedd ac Adfywio)

(A benodwyd o 7 Tachwedd 2017)

6 6 100%  

 

 

Not a Member of Committee
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
Cabinet 4
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1