Cost of Living Support Icon

Ian Johnson

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 7 7 100%  

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

10 9 90% 1
Cynllunio 11 9 82% 2
Penodiad Uwch Reoli 6 6 100%  

 

 

Appointed
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn DinesigNifer u cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodiPresennol  %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Archwilio 

(A Benodwyd o 30 Medi 2017)

5 5 100%  

Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus

(A benodwyd o 5 Ionawr 2018)

3 3 100%  

Trwyddedu - Statudol

(A benodwyd o 5 Ionawr 2018)

0      

 

 

Not a Member of the Committee
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
Cabinet 2
Archwilio 1
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 3
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 4
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1