Cost of Living Support Icon

Kathryn McCaffer

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  7 7 100%  
Cyswllt Cymunedol 3 2 67%  1
Gwasanaethau Democrataidd 3 3 100%   
Adolygu Taliadau Tai Dewisol 1  100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 10 9 90% 1
Ymchwilio 0      

 

 

Appointed
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn DinesigNifer y Cyfarfodydd agynhaliwyd ers eu penodi Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 

Archwilio

(A benodwyd o 1 Chwefror 2018)

2 2 100%  

 

 

Not a Member of the Committee
Wedi'i ddisodli ar ycanlynol YN YSTOD YFlwyddyn DinesigNifer y cyfarfodydda gynhaliwyd trabod AelodPresennol  %PresennolYmddiheuriad am absenoldeb 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

(Tan 1 Chwefror 2018)

7 5 71% 1

 

 

Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol 
Cabinet 1
Cynllunio 1