Cost of Living Support Icon

Parc Belle Vue gyda logo'r Faner WerddParc Belle Vue

Albert Crescent, Penarth, CF64 1BY

 

Gweld Parc Belle Vue ar y map 

 

Mae Parc Belle Vue yn barc yng nghanol Penarth o ddiwedd oes Fictoria. Mae wedi'i leoli yng nghanol strydoedd coediog gyda grwpiau o filas teras a phâr o'i gwmpas. 

 

Ymhlith y gwelliannau i’r parc y mae meinciau wedi'u hadnewyddu, giatiau newydd a ffensys sy'n cadw cŵn allan, gosodwyd dau ddarn newydd o waith celf a ailwampiwyd y man chwarae yn llwyr. Dim yn unig y mae'r grŵp o Gyfeillion wedi darparu ysgogiad, ond mae hefyd wedi codi'r rhan fwyaf o'r arian ar gyfer y datblygiadau cyffrous hyn.

 

Erbyn hyn mae’r parc ar ei newydd wedd yn lleoliad i gyfres o raglenni amrywiol a chyffrous o ddigwyddiadau a drefnir gan y grŵp o Gyfeillion ac mae nawr yn ganolbwynt i'r gymuned leol.