Cost of Living Support Icon

Y Gerddi Eidalaidd

Y Rhodfa, Penarth, Vale of Glamorgan

 

Gweld Y Gerddi Eidalaidd ar fap 

 

Adnabyddir y gerddi hefyd gan yr enwau Beach Rock Gardens, New Rock Garden a Promenade Garden. Adeiladwyd nhw yn 1926, a gwnaethpwyd rhywfaint o waith adnewyddu yn 1994, i'r rheiliau gan mwyaf. Dyluniwyd nhw'n wreiddiol fel creigardd, ac heddiw mae'r cynllun a'r strwythur plannu i'w gweld o hyd.

 

Mae'r parc yn gofrestredig i Radd II gan CADW. Gwnaethpwyd y cynlluniau gan Ursula Thompson, y fenyw gyntaf i raddio o Erddi Kew.

 

Gwybodaeth gyffredinol

Oriau agor: 24 awr

Noder: Caniateir mynediad i gŵn

Tai bach: Ger llaw