Cost of Living Support Icon

Gerddi Windsor

Mae Gerddi Windsor yn dyddio o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

 

Penarth, Bro Morgannwg, CF64 3YR

 

Gweld Gerddi Windsor ar fap 

 Windsor Gardens in Penarth

Pan osodwyd y gerddi fel gofod preifat i berchnogion y tai cyfagos a oedd yn perthyn i farsiandïwyr llongau cyfoethog.

 

Lleolir y parc ar ben clogwyn, ac mae golygfeydd ysblennydd dros Bier Penarth a Môr Hafren. Ar ddiwrnod clir, gallwch weld ail Bont Hafren a Gwlad yr Haf.

 

Mae bandstand wythochrog mewn safle amlwg ar ochr ogleddol y parc, ac mae grisiau ger llaw sy'n arwain i lawr i Gysgodfa'r Traeth gynt ar y Rhodfa.