Cost of Living Support Icon

Parc Canolog

Kings Square, Y Barri, CF63 4RW

  • 8.00am - 8.00pm

 

Gweld Central park ar y map 

Central ParkLleolir Central Park mewn man cyfleus yng nghanol y dref, yn union drws nesaf i Neuadd y Dref a Llyfrgell Ganolog Y Barri, a thafliad carreg o siopau a bwytai lleol. Mae'n boblogaidd ymhlith gweithwyr swyddfeydd lleol amser cinio, a chyda theuluoedd ifanc sy'n defnyddio'r ardal chwarae.

 

Adnewyddwyd y parc yn 2005 fel rhan o waith adnewyddu neuadd y dref a'r llyfrgell mewn ymgynghoriad â phobl leol. Yn ogystal ag ardal chwarae'r plant, mae cwrt pêl fasged ac adnoddau chwarae bowls Ffrengig pétanque, a ellir ei chwarae gan bobol o bob oed ac abledd. Mae'n un o gemau awyr agored mwyaf poblogaidd Ewrop.

 

Mae Central Parc yn Parc Fanner Werdd 

 

  • Gwasanaeth Bws Lleol
  • Caffi
  • Dim cŵn
  • Parcio am ddim yn agos
  • Detholiad o forder a blodau gwyllt
  • Toiledau
  • Mynedfa i gadair olwyn