Cost of Living Support Icon

Gerddi'r Hen Neuadd

Gerddi cartref y teulu Edmondes yn wreiddiol (Yr Hen Neuadd)

High Street, Y Bont-faen CF71 7AF 

 

Map o leoliad Gerddi'r Hen Neuadd 

 

Mae Gerddi’r Hen Neuadd yn y Bont-faen ger yr Ardd Berlysiau. Ceir mynediad o’r stryd fawr yn y Bont-faen a safle’r farchnad da byw gynt. 

 

Gwybodaeth Gyffredinol 

Tai bach: Dim

Nodwch: Ni chaniateir cŵn yn y Gerddi 

 

Manylion teithio 

Mewn car: gadewch gyffordd 33 yr M4 a dilyn yr arwyddion i Groes Cwrlwys. Ar gylchfan Croes Cwrlwys dilynwch yr A48 i gyfeiriad y Bont-faen. Mae’r ardd wedi’i lleoli yng nghanol y dref. Trowch i mewn i Church Street o’r Stryd Fawr, ac mae’r ardd gyferbyn â’r Hen Ysgol Ramadeg.

Bws: cysylltwch â Traveline Cymru ar 0871 200 22 33 am wybodaeth am wasanaethau lleol.

Trên: mae’r gorsafoedd agosaf yn Llanilltud Fawr a Phen-y-bont ar Ogwr. Ffoniwch 08457 484950 am fanylion y trenau.