Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Parc PencoedtrePencoedtre-Park-After

Pencoedtre Road, Y Barri, CF63 1SD

 

Gweld Parc Pencoedtre ar fap 

 

 

Mae yna parc sglefrio, man chwaraear gyfer plant bach a man chwarae aml-ddefnydd sydd yn cynnwys cwrt pêl-fasged a cwrt pump pob ochr. 

 

Gwybodaeth cyffredin

Yn anffodus, mae agoriad Pad Sblasio Pencoedtre wedi'i ohirio ar ôl i nam gael ei nodi yn ystod archwiliadau terfynol.
Rydym yn gweithio i ddatrys y broblem cyn gynted â phosibl ac rydym yn gobeithio ei weld ar agor yn ystod yr wythnosau nesaf er mwyn i bawb ei fwynhau. 

 

Oriau agor: Mae'r Splash Pad ym Mharc Pencoedtre ar agor saith diwrnod yr wythnos o 10am tan 6pm yn ystod misoedd yr haf.

 

Parcio: Mae'r fynedfa i'r maes parcio, sydd â digon o le, yn ymyl Parc Pencoedtre.