Cost of Living Support Icon

Parciau sglefrio Pencoedtre-Skate-Park

Mae nifer o barciau sglefrio awyr agored wedi eu lleoli ym Mro Morgannwg

 

Mae’r parciau ar agor drwy gydol y flwyddyn ac mae mynediad am ddim. 

 

Mae gennym 10 parc sgelfrio ledled y Fro, yn y Barri, Penarth, y Bont-faen, Dinas Powys, Y Rhws, Llandŵ (ramp sengl) Llnailltud Fawr, Sain Tathan a Thregolwyn.

 

"I mi, mae sglefrfyrddio’n ffurff o gelfyddyd, yn ffordd o fyw ac yn gamp corfforol."
Tony Hawk