Cost of Living Support Icon

Parc Parade Gardensparade_gardens_09

The Parade, Y Barri, CF62 6SE

 

Gweld Parc Parade ar fap 

 

Parc bychan ond deniadol gyda golygfeydd dros harbwr Y Barri tuag at yr Ynys.

 

Cynlluniwyd y parc yn yr oes Edwardaidd i adlewyrchu safon y tai crand ar y Parade.

 

Mae'r parc yn boblogaidd ymhlith cerddwyr cŵn, ac mae ynddo welyau ffurfiol ac anffurfiol yn llawn planhigion a blodau tymhorol. Mae digon o feinciau i chi ymlacio yn y r heulwen.

 

 

Gwybodaeth gyffredinol 

 

Oriau agor: 24 awr

 

Mynediad i bobl ag anabledd: Oes 

  

Trafnidiaeth

 

Trafnidiaeth gyhoeddus - Mae'r cyswllt rheilffordd agosaf yw o orsaf trên y Barri, tua 500 metr i ffwrdd. 

 

Cynlluniwch eich taith ar Traveline Cymru:

 

Traveline Cymru