Cost of Living Support Icon

Trwyn y Rhws

Mae’r trysor cudd hwn ym Mro Morgannwg yn gyforiog o fywyd gwyllt a dyma bwynt mwyaf deheuol Cymru

 

Cyfarwyddiadau i Drwyn y Rhws

 

Mae Trwyn y Rhws wedi ei ddynodi’n Safle o Bwys ar gyfer Cadwraeth Natur. Mae’r llynnoedd hardd, ardaloedd y glaswelltiroedd a’r clogwyni trawiadol yn y Rhws yn ei gwneud yn safle pwysig ar gyfer ecoleg a bioamrywiaeth. Yn y cynefin, ceir:

  • Iseldir calchaidd glaswelltir
  • Gwelyau cyrs a phyllau dŵr
  • Clogwyn a llethrau morwrol
  • Prysgwydd cymysg o strwythurau amrywiol a chyfoeth o rywogaethau

 

Fel yn achos parciau a pharthau agored eraill y Fro, parchwch yr ardal hon os gwelwch yn dda. Rydyn ni’n gofyn yn garedig i chi fynd â’ch ysbwriel adref i’w ailgylchu, neu i ddefnyddio un o’r biniau a ddarperir ger y mynedfeydd i’r safle.

 

Nodwch nad oes caniatâd i bysgota yn Nhrwyn y Rhws.

 

Map cyfeirnodau Trwyn y Rhws (Saesneg)

Mae gan bob parth ar y map hwn ei gymeriad a’i gynefin ei hun. Os oes angen i chi gysylltu â ni ag ymholiad, bydd defnyddio enw cywir y parth yn help i ni wrth eich cynorthwyo.

 

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddilyn cynllun rheoli cynhwysfawr i gadw Trwyn y Rhws fel ardal naturiol.