Cost of Living Support Icon

11 Cae Ffynnon, Y Bont Faen, CF71 7FJ *Dan Gynnig*

Perchentyaeth Cost Isel:Dyma gyfle gwych i brynu eiddo mewnlleoliad dymunol am gost fforddiadwy.

 • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf yn dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun? 

 • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad?

 • Does dim gofyn mynd dim pellach, gall fod perchentyaeth o fewn cyrraedd

Mae Tai Newydd, mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, yn falch o gynnig tŷ pâr 2 ystafell wely yn Clare Gardens, Y Bont-faen fel rhan o'n cynllun perchentyaeth cost isel.

  

Mae hwn yn eiddo ailwerthu a adeiladwyd yn 2019. 

 

Mae gan yr eiddo radd effeithlonrwydd ynni TPY o B.

 

Mae'r eiddo yn cynnwys:

 • Cyntedd

 • Toied awr y grisiau

 • Lolfa

 • Dwy Ystafell Wely

 • Cegin

 • 2 Lle Parcio

 • Gardd gefn

Dyma gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf gael eu troed ar yr ysgol eiddo.

 

 

 

 

Cynigir yr eiddo hwn i’w ailwerthu am 70% o bris y farchnad £175,000 (y pris 100% yw £250,000)

  

Mae’n hanfodol bod gennych Forgais mewn Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd â chyfreithiwr yn barod i weithredu ar eich rhan, ar ôl gweld yr eiddo.

I weld, cwblhewch ffurflen gais Perchentyaeth Cost Isel a'i hanfon at housingstrategy@valeofglamorgan.gov.uk gyda'r dystiolaeth ategol fel sy'n ofynnol ar dudalen 8 y ffurflen.

 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi gysylltu â ni.

:

 • 01446 709433 / 01446 709476

 

 

Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol.

Bydd ymgeiswyr cymwys:

 • Yn prynu am y tro cyntaf

 • Â chysylltiad â'r ardal leol

 • Yn gallu cael morgais am werth yr eiddo

 • Â modd o gael blaendal

Sylwch: Mae meini prawf cymhwyster yn berthnasol; mae’r rhain wedi eu nodi yn y Cwestiynau Cyffredin.  

 

Cofrestrwch gydag Aspire to Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd Perchentyaeth Cost Isel eraill. 

 

 

Aspire-2own logo

Apply for Property

Don't forget, before applying for a property you will need to  register for the Aspire2Own Scheme.

 

If you are interested in purchasing this property please read the advert and complete an application form:  

 

 

Register with Aspire to Own to receive information about other Low Cost Home Ownership opportunities.