Cost of Living Support Icon

23 Waun Ganol, Penarth *Dan Gynnig*

Perchentyaeth Cost Isel:  Dyma gyfle gwych i brynu eiddo mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy

 • Ydych chi'n brynwr tro cyntaf yn dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun? 

 • Ddim yn gallu fforddio prisiau@r farcnad?

 • Does dim gofyn mynd dim pellach, gall perchentyaeth for o fewn

Mae’n bleser gan Tai Newydd, mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, gynnig tŷ 3 ystafell wely ym Mhenarth fel rhan o'n cynllun perchentyaeth cost isel.

 

Mae'r eiddo yn dŷ teras canol gyda throsiad llofft.  Mae'r eiddo tua 20 mlwydd oed. 

 

 Mae'r llety yn cynnwys:

 • Cyntedd

 • Lolfa

 • Cegin/ystafell frecwast a stafell storio nwyddau

 • Toiled lawr llawr

 • Dwy ystafell welyar y llawr cyntaf

 • Ystafell Ymolchi

 • Swyddfa gyda mynediad i estyniad llofft

 • Trydedd ystafell wely ac ensuite yn yr estyniad lloft

 • Mae dreif wedi ei rannu ar gael

 

Dyma gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf gael eu troed ar yr ysgol eiddo.

 

  

Cynigir yr eiddo hwn i’w ailwerthu am 70% o bris y farchnad £269,500 (y pris 100% yw £385,000)

 

Mae’n hanfodol bod gennych Forgais mewn Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd â chyfreithiwr yn barod i weithredu ar eich rhan, ar ôl gweld yr eiddo.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ac i wneud trefniadau i weld yr eiddo, cysylltwch â:

 • 01446 709433 / 01446 709476

 

Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol.

 

Bydd ymgeiswyr cymwys

 • Yn prynu am y tro cyntaf
 • Yn gallu cael morgais am werth yr eiddo
 • Be  modd o gael blaendal

Sylwch: Mae meini prawf cymhwyster yn berthnasol; mae’r rhain wedi eu nodi yn y Cwestiynau Cyffredin.  

 

Cofrestrwch gydag Aspire to Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd Perchentyaeth Cost Isel eraill.

 

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch ag anghofio, cyn gwneud cais am eiddo bydd angen i chi gofrestru ar gyfer Cynllun Aspire2Own.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu'r eiddo hwn darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch ffurflen gais: 

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire to Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd Perchentyaeth Cost Isel eraill.